Kristi Legemsfest – messen streames

https://youtu.be/iGczjIn5G5Y

Salmer:
336 Høylovet Jesus Kristus
Messe 8
Min sjel, lov Herren
228 Halleluja
22 Credo
788 Deg, Herre Jesus, vil vi bekjenne
461 Andaktsfullt jeg deg tilbeder
454 Tantum ergo
281 Store Gud vi lover deg