Sommerkonserter i juli

Det vil bli sommerkonserter i St. Paul kirke kl. 12.00 hver lørdag i juli.

Variert program.

Velkommen!

For tiden er det begrensning på 90 tilhørere i kirken av smittevernshensyn.