Bispevigselen i Trondheim

Biskop-elekt Erik Varden er friskmeldt og klar for å påta seg sine pastorale oppgaver som biskop av Trondheim” melder Trondheim Stift. Bispevigselen finner sted i Nidarosdomen 3. oktober. Les mer her