Tre unge menn ble fermet i dag i St. Paul kirke

Konfirmasjon i St. Paul kirke 5. juli 2020 : Michał Andrzej Kucab, Dawid Michalski og Karol Piotr Kucab

Det var en stor glede for menigheten som var samlet i høymessen i dag, 5. juli, å være vitne til konfirmasjonen av tre ungdommer fra Stryn : brødrene Michał Andrzej Kucab og Karol Piotr Kucab og Dawid Michalski.

Det var Dom Alois som meddelte fermingens sakrament, og alle som var samlet i kirken bad sammen med og for konfirmantene.

I år, pga av nødvendige utsettelser forårsaket pandemien, har biskopen delegert myndigheten til å ferme til sogneprestene. I St. Paul menighet blir de fleste konfirmert 12. og 19. september.