KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. MAI 2015

– 2. Pinsedag, mandag den 25. mai, skal det som vanlig være økumenisk gudstjeneste på Kristkirke-tomten på Bergenhus festning kl. 12.00.

– Neste helg er det konfirmasjon i menigheten. Merk dere forandringer i forhold til det tilvante skjemaet. Lørdag den 30. mai er messen i Johanneskirken kl. 16.00. og søndag den 31. mai i Johanneskirken kl. 14.00.

– Fra høsten starter vi opp med obligatorisk ekteskapskurs for alle som skal gifte seg katolsk. Se plakat utenfor kirken og på web-siden under «katekese og kurs».

– NUK reiser til Verdensungdomsdagene i Krakow neste år fra 16.7. til 2.8. Se plakat på oppslags-tavlen og på web-siden. Påmeldingsfrist er 15. september i år.

– Vi minner om Kristi Legemsfest, som feires søndag den 7. juni. Det blir norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke kl. 13.00 med prosesjon som i fjor, med altere på Museumsplassen, John Lunds Plass, ved Lille Lungegårdsvann og Festplassen. Ta dere tid til å være med på denne markeringen av vår tro.
————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.