KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. JULI 2020

Sommerordning på Menighetskontoret.                                Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 6.juli til 3. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 10 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr. 55 21 59 50. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

-De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Ny begrensning for messedeltakelse er satt til 90 deltakere i St. Paul kirke og 50 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Alle barn og unge kan nå melde seg på til katekese for sin aldersgruppe, med oppstart etter sommeren. Påmelding digitalt på nettsiden til menigheten eller på skjema bak i kirken og på menighetskontoret.

– Som de siste to år vil det bli internasjonale orgelkonserter i kirken hver lørdag i juli kl. 12. Se oppslag.

– Det blir nytt begynnerkurs for voksne i Den Gode Hyrde Katekese. Oppstart 14-16 august. For mer informasjon og påmelding, se nettsiden og brosjyrer bak i kirken.

Vi minner om vaskedugnad i kirken. Alle er hjertelig velkommen til å være med på å gjøre Kirken ren før skolestart. Det arbeides mandag til fredag frem til arbeidet er gjort. Dugnaden begynner mandag 13 juli. Se eget oppslag på oppslagstavlen. For spørsmål, kontakt menighetsrådsleder Men Nguyen 932 30 556.