Corona-kunngjøring, august 2020

Vi ser nå at corona-smitten brer seg i landet og også i vår egen by.

Da blir det enda viktigere at vi tar smittevernreglene fra myndighetene alvorlig.

Vi har derfor sperret av annenhver benk i kirken slik at det blir lettere å holde avstand til dem som sitter foran og bak dere.

Familier kan sitte nært hverandre, men alle andre må holde en meters avstand til de andre.

Det er viktig at dere som vil komme til messen registrerer dere på forhånd på nettet, dette gjør jobben til kirkevaktene enklere. Registrering hos kirkevertene som står ved inngangen er en nødløsning, og du er ikke da garantert at det er plass. Dette er vi pålagt av myndighetene.

De som kommer frem for å motta kommunion, skal gå frem i midtgangen og deretter tilbake ned sidegangene og tilbake til plassen.

Husk på at kommunionen bare kan mottas på hånden.

Vi trenger flere kirkeverter og flere som hjelper til med å vaske etter messene.

Til nå har det vært noen få som stiller opp som kirkeverter og fører deltakerlistene og vasker benkene etter messene.

Dette er blitt en belastning for dem som alltid stiller opp, mens de andre nok setter pris på at det gjøres noe for deres sikkerhet, men helst lar andre gjøre jobben. Hvis dette fører til at de kirkevertene som vi nå har, blir utslitt og ikke orker mer, – da kan vi ikke ha åpne messer mer, men blir nødt til å stenge kirken, eller bare feire de messene hvor vi har tilstrekkelig med kirkeverter og vaskere.

Dette er et ansvar som påhviler hele menigheten og ikke bare de gamle trofaste sliterne.

Derfor oppfordrer jeg dere: Meld dere til tjeneste på menighetskontoret slik at menighetssekretæren kan organisere tjenesten og fordele oppgavene og gudstjenestene mellom dere.