Messe Translatio Sunnivae

Messen ble sendt direkte 7. september og kan sees på Youtube.

https://youtu.be/KjtJYq1NvH8

Salmer:
LH 648 For alle helgner (NoS 268 v 1,2,-,6,5)
Messe nr.: 8
Graduale (kor) LH 651 Saligprisningene
Alleluia:  LH 191
Etter forbønner: Aeterna Christi Munera
Offertorium: LH 788 Deg, Herre Jesus
Communio: Sang ved Gymnaskoret
Postkommunio: Deg å få skoda (NoS 482)
Slutt: LH 660 Med Jesus vil eg fara (NoS 419 v 1,2, 4 og 5)

Vipps nr 111576