Konfirmasjonsmesser 12. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Konfirmasjonsmessene 12. september 2020 ble streamet her og er fortsatt tilgjengelige

https://youtu.be/9RIK0XpvJiw
https://youtu.be/45u1ecrzag8
https://youtu.be/eHlsMekyMeo

Salmer og liturgi under messen:

Herre Gud, ditt dyre navn og ære (LH 310)
Messe 13
Min sjel lov Herren (LH 145)
Halleluja (LH 228)
Kom Hellig Ånd med skapermakt (LH 508)
Deg Herre Jesus vil vi bekjenne (LH 788)
Deg å få skode