KUNNGJØRINGER SØNDAG 11. OKTOBER 2020

– Oktober måned er rosenkransmåneden. I St. Paul kirke ber vi rosenkransen før kveldsmessene mandag, tirsdag og onsdag og om fredagene etter messen.

– De nasjonale retningslinjer for smittevern gjelder fortsatt. Begrensning for messedeltakelse er derfor 90 deltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde pga. enmetersregelen. Det er nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 19. oktober kl. 18.30 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.