Viktig om reservering av plass i kirken

Kirkevaktene har sett at noen har hatt litt problemer med å gjennomføre bestilling av billetter til messene. Den vanligste feilen er nok at man glemmer å legge inn bekreftelseskoden og da blir billetten kansellert etter 15 minutter. En annen ting er at noen som har billett likevel ikke kommer til messen. Det at man likevel ikke kan komme er greit, men i tilfelle man får vite om dette på forhånd er det fint om man avbestiller billetten. Da vil andre få mulighet til å delta på messen og det er jo fint at vi, spesielt når det er veldig få billetter, kan utnytte de plassene vi har og slipper å avvise troende som vil til messe når det faktisk er ledige plasser.

Bestilling

Billettbestilling gjøres på https://billett.katolsk.no og det kan gjøres både på mobil og på datamaskin. Prinsippene er like begge steder. Vi viser her et detaljert eksempel med bilder fra mobil.

.

Dette er siden du kommer til. Klikk på “Liste over gudstjenester”

Velg Bergen og en startdato for søk og evt språk. Du vil få resultater maksimal en uke fremover

Sånn ser søkeresultatet ut, du kan lete i listen til du finner messen du vil gå på. Det vil synes hvor mange ledige plasser det er eller om det er fullt.

Fyll ut denne siden med antall billetter, navn på den som bestiller og mobiltelefon. Kryss av på betingelsene under.

Innen noen minutter får du en SMS til mobiltelefonen du oppgav. Du har 15 minutter på deg til å gjøre neste trinn.

Det er viktig å legge inn koden på 4 bokstaver og tall på bestillingssiden. Gjør du ikke dette mister du billetten!

Sånn ser en korrekt bekreftet billett ut. Du kan hente den opp ved å klikke på linken i SMSen du fikk da du bestilte og bekreftet billetten. Denne er også fin å vise kirkevakten som skal merke deg av i listen siden koden er lett å se på avstand.

Den kan også brukes til å endre eller avbestille billetten. Da klikker du på bokstavkoden.

Avbestilling eller endring

Etter å ha klikket på koden kommer du til dette skjemaet. For å endre eller avbestille klikker du på “Endring og avbestilling”

For å avbestille klikker du på det punktet og klikker ok. Antall billetter kan også endres her. Etterpå må mobilnummeret legges inn for å virkelig bekrefte valget.

Sånn ser billetten ut hvis den enten ikke er bekreftet eller du har avbestilt den.