Kristi kongefest

Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Kristi Kongefest ble innført av pave Pius XI den 1. desember 1925 i encyklikaen Quas primas.. Med feiringen av Kristi Kongefest ville pave Pius XI styrke de troendes fellesskap: Vi må invitere Kristus til å regjere i våre liv – i våre tanker, i vår vilje, våre hjerter, vår kropp og sjel.

Pavens intensjon var å sette fokus på Kristus som vår Herre og Konge som vi er underlagt, og som vi åpner våre hjerter til.. Pave Pius XI så den gang at mennesker vendte seg bort fra Kristus og fra kirken som resultat av økende sekularisering og ateisme. Vi kan godt si at Kristi Kongefest er like aktuelt i dag!

I 1969 festet pave Paul VI festen til den siste søndag i det alminnelige kirkeåret, og det ble foreskrevet nye tekster for messen. 1.lesning: Esek 34,11–12.15–17, Salme 23, 2. lesning :1 Kor 15,20–26.28, Evangelium: Matt 25, 31-46 Les hele messens liturgi og tekster her.

Messe fra St. Olav domkirke i Oslo kl. 11.00

https://youtu.be/DmdB3unut8Q