Menighetsbladet

Høstens nummer av menighetsbladet er nå på vei ut i postkassene. Det er også mulig å lese det her. Dersom du savner bladet og ikke har fått det innen 10. desember bør du ta kontakt med menighetskontoret og sjekke om adresse og medlemsregisteringen er korrekt. Epost: bergen@katolsk.no Telefon 55 21 59 50.