KUNNGJØRINGER SØNDAG 13.DESEMBER 2020

Kirken er åpen for messer igjen. Bergen kommune har kommet med nye retningslinjer til og med 20. desember. Vi kan ha 50 stk. i St. Paul kirke og 35 stk. på Marias Minde. Påmelding må foregå elektronisk. Se hjemmesiden vår; bergen@katolsk.no for fremgangsmåte. Ved enkelte messer vil det bli åpnet opp for å ha 30 stk. i krypten. 

-All bruk av menighetens og skolens lokaler til våre grupper er fortsatt forbudt.

-Vi oppfordrer alle til å lytte på den katolske radiostasjonen; stritaradio.no som sender messer, bønner, musikk og katekese for barn, ungdom og voksne hele døgnet.

St. Olav kirkeblad, bispedømmets tidsskrift, sendes nå i posten kun til dem som uttrykkelig har bedt om det.  Det er gratis. Det er ønskelig at flere fra vår menighet abonnerer. I siste nummer 3/2020 står det intervju med vår sogneprest og mye stoff fra vår menighet blant annet. Et prøveeksemplarer – nr.  3/2020 – kan man hente på menighetskontoret og bak i kirken. Du kan abonnere ved å sende en SMS til nr. 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse.