JuleVIPPS

Menigheten sliter økonomisk!  Inntektene fra kollekt har sviktet som følge av at kirken har vært stengt, og utgiftene lar seg dessverre ikke redusere like mye.  Vi får inn under halvparten av det vi pleier.

Vi ser oss derfor nødt til å henstille ydmykt til så mange som mulig om å bidra med et større eller mindre beløp til menigheten, for eksempel 300 kroner.  Selvsagt gis det etter evne, og alt hjelper!  Like mye hjelper det at du nevner denne aksjonen til de andre du kjenner i menigheten, så det spres. 

Det er flere måter å gjøre dette på. For mange vil det enkleste kanskje være Vipps.

Vårt Vippsnummer er 111576

Det går også an å betale inn på menighetens konto: 3624.07.60031, gi penger i kollekten hvis du er på en messe eller spørre presten om hjelp.

Samtidig minner vi om muligheten til å melde seg som fast giver med mulighet for skattefradrag. Se innstikk i det siste menighetsbladet eller klikk her.

På forhånd: Takk for din gave!

Så gleder vi oss til å se alle, så mange som mulig fysisk, og resten elektronisk, gjennom julen.