KUNNGJØRINGER SØNDAG 7. JUNI 2015

– Kommende lørdag er det sommerkonsert i St. Paul kirke ved StPaulkoret og gjester. Lørdag 13.6. kl. 15.00.