Dagens Paulus og novene 19. januar

Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.»
Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen og tenk over hva den vil si deg. Hva mente Paulus da han skrev det? Skriver Paulus kanskje til meg i dag? Hva vil han i så fall si meg? Bibelens ord er Guds ord til oss. De er ikke bare ord, de er levende ord, fra Gud til oss. Vi kan ikke lese disse ord uten å møte Guds Ånd, som vil påvirke oss. La oss utsette oss for denne påvirkningen av Den Hellige Ånd.

Paulus brev til Filipperne 3. 19-21
Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.      

Novene Dag 5

I dag ber vi for alle misjonærer, at de som den hellige Paulus må tåle alle vanskeligheter for Guds ære og aldri slutte å stole på Hans forsyn.

Fader Vår
Hill deg Maria
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Bønn
Hellige apostel Paulus, sannhetens forkynner og hedningenes lærer. Gå i forbønn for oss hos Gud, han som valgte deg til sitt redskap.
R: Sannhetens forkynner; be for oss.
La oss be: Gud, du har undervist mange nasjoner gjennom den salige apostel Paulus forkynnelse. La kraften av hans forbønn hjelpe oss som ærer hans minne i dag. Amen.

St Rita radio sender novenen kl 9 og kl 17. Den ligger også som podcast her.