Høymesse utendørs 31. januar

Søndag 31. januar feirer vi høymessen utendørs i skolegården.

Høymessen feires til vanlig tid, kl 11.00.

VIKTIG! Det er som vanlig obligatorisk med påmelding til messen siden vi må ha oversikt over hvem som er tilstede ved evt behov for smittesporing og antallet plasser er fortsatt begrenset.

Også utendørs er det viktig å holde minst en meters avstand til dem man ikke bor sammen med og ellers følge de andre smittevernsreglene. Følg kirkevaktenes anvisninger.

Husk å kle deg godt og ta med noe å sitte på eller knele på dersom du trenger det.

Messen vil også denne søndagen bli sendt på hjemmesiden/ YouTube så de som ikke får være med kan få den med seg hjemmefra. Se egen post om dette.