KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. JANUAR 2020

– Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og i dag er det begrenset til 10 messedeltakere både i St. Paul kirke og på Marias Minde. Så lenge dette gjelder vil vi prøve å gjennomføre høymessen utendørs i skolegården. Følg med på vår hjemmeside. Det er fortsatt nødvendig med elektronisk påmelding via billett.katolsk.no.

– Tirsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet. Det vil skje utendørs med plass til 100 stk. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Før messen kl. 19 velsignes lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og vi holder lysprosesjon. Etter messen utdeles Blasius-velsignelsen.

-Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Våren 2021 er kurset utsatt til etter påske. Planlagt oppstart er mandag 12. april og avslutning til mandag 10. mai 2021. Det kan endres – følg med på websiden og kunngjøringene. Påmelding til menighetskontoret Tlf. 55 21 59 50 eller til en av prestene.

-Det er nå mulig å søke seg inn på St. Paul gymnas via vigo.no om du er i 10. klasse. Brosjyre finner du på menighetskontoret eller her