Flere kan delta i messe fra 23. februar

Det vil skje en oppmykning i de nasjonale retningslinjene for smittevern fra tirsdag 23. februar. Det blir da tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via denne nettsiden: billett.katolsk.no.