120 år i Bergen!

Den 19. mars er det 120 år siden Franciskus Xaverius søstrene kom til Bergen. Vi gratulerer sr. Mary med dagen. Selv om det er lenge siden søstrene bestemte at de ikke skulle fortsette med novisiatet så er deres tilstedeværelse synlig i Bergen. Sr. Mary bor nå på Marias Minde sammen med med søstrene av det Hellige Kors. Menigheten er takknemlig fot å kunne bruke lokaler på Marias Minde til barnekatekese. På Florida har St. Paul gymnas overtatt søstrenes hospital. Birgitta-hjemmet og Korherrenes hjem i Parkveien er også en “arv” fra søstrene.

Vi gratulerer med dagen!

Les mer om søstrene på vår webside her og i menighetsbladet som kommer i postkassen om noen dager.

På bildet er Vår Frue kirke og moderhuset som ble innviet i 1956 (arkitekt Fredrik Konow Lund )