KUNNGJØRINGER SØNDAG 21. FEBRUAR 2020

– Det vil skje en oppmykning i de nasjonale retningslinjene for smittevern fra tirsdag 23. februar. Det blir da tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Det er nå mulig å søke seg inn på St. Paul gymnas via vigo.no om du er i 10. klasse. Brosjyre finner du på menighetskontoret.

– Russestyret på St. Paul Gymnas ønsker å informere om at skolen også i år skal være med på kreftaksjonen, Krafttak mot kreft er fra 6. til 14. mars. I år går de uten bøsser, men tar imot VIPPS.  Vi håper folk støtter opp under deres aksjon. Mer informasjon senere.