KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. FEBRUAR 2021

– Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og i dag er det begrenset til 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Vi vil også overføre høymessen til krypten som vil ha egen påmelding. Gjør påmelding via vår hjemmeside; bergen.katolsk.no.

– Det er nå mulig å søke seg inn på St. Paul gymnas via vigo.no om du er i 10. klasse. Brosjyre finner du på menighetskontoret.

-Russestyre på St. Paul Gymnas ønsker å informere om at skolen også i år skal være med på kreftaksjonen, Krafttak mot kreft er fra 6. til 14. mars. I år går de uten bøsser, men tar imot VIPPS. Deres Vipps er 451040. Vi håper folk støtter opp under deres aksjon.

– Alle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs. Denne våren er kurset utsatt til etter påske. Planlagt oppstart er mandag 12. april og avslutning til mandag 10. mai 2021. Det kan endres – følg med på websiden og kunngjøringene. Påmelding til menighetskontoret tlf. 55 21 59 50 eller til en av prestene.