KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. MARS 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Caritas Bergen skal avholde årsmøte i krypten onsdag 24. mars kl. 18. Alle medlemmer i St. Paul menighet har møte- og stemmerett ved fylte 18 år og kan delta. Av smittevernhensyn ber vi om forhåndspåmelding. Det kan skje til styreleder Anne Bryn Johansen på annjo@stpaul.no.