Fastetiden – Korsvei


Det er korsvei på tamil hver mandag kl 18.00, vietnamesisk hver onsdag kl 18.00, på polsk hver fredag kl 17.30 og på norsk hver fredag kl 18.30.
For dem som ikke får være med på korsveien i kirken har vi fått lest inn en korsvei slik at man kan fordype seg i denne også andre steder. Tekstene er hentet fra Paulus’ brev.

Korsveien har først noen innledende tekster, på hver stasjon er det noen faste ledd:

Pr.: Han ydmykte seg selv og ble lydig til døden.
M. : Ja, til døden på korset.
Ettertanke
Bønn
Pr.: Herren har frelst meg fra alle onde råd.
M.: Og vil frelse meg inn i sitt himmelske rike. Amen. (2. Tim. 4, 18.)
Pr.: Gud være takk,
M.: Som har gitt oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. (1. Kor. 15, 57.)
Pr.: Vår Herres Jesu Kristi nåde være med deres ånd. (Gal. 6, 18.)
M.: Amen

Hymnen står i Lov Herren på nr 471 “Standande i gråt og kvida” (Stabat mater oversatt til nynorsk)