Oppfordring til katolikker utenfor Bergen kommune

På grunn av nåværende situasjonen i nabokommuner kommer sognepresten med en innstendig oppfordring til katolikker bosatt utenfor Bergen kommune om å ikke reise inn til St. Paul kirke eller Marias Minde for messe eller kirkelige handlinger inntil videre beskjed gis.