Appell fra sognepresten

Kjære menighet.

Så er det kommet, det som vi fryktet, at nye sterke begrensninger for gudstjenestedeltakelsen er blitt pålagt oss. Nå får vi bare ha inntil 20 mennesker inne i kirkene.

Derfor har vi bestemt oss for å strømme messene i Den Stille Uke og Påskens Triduum. Messene vil bli feiret inne i kirken med mulighet til å følge messen fra Krypten.

Da blir det dessverre bare få troende som får delta personlig; de aller fleste vil måtte henvises til strømmede messer.

En sideeffekt av nedstengningen er at kollekten forsvinner. Når de troende ikke kan komme til messe, blir også kollekten for en stor del borte. Vi har regnet sammen det som er kommet inn, som kontanter (forsvinnende lite) og som Vipps og via nettbank, og det er ca. 1/3 av det som normalt ville komme inn i løpet av årets tre første måneder. Utregnet på et helt år, gir det et inntektstap for menigheten på ca. 800.000 kr.

Samtidig forsvinner ikke utgiftene. Strøm og fjernvarme er dyrere enn noen gang og lønninger må betales.

Selv om det kommer færre mennesker innom menighetskontoret, så jobbes det flittig med å forberede f. eks. førstekommunion og konfirmasjon og katekesen fra høsten av. Vi prøver å holde hjulene i gang slik at menigheten skal kunne starte godt forberedt når høstsemestret begynner.

Jeg håper at menighetens troende er villig til å ta ansvar for menigheten og støtte den økonomisk. Jeg vet at noen av de nasjonale gruppene har samlet inn penger for å støtte menigheten og andre vil begynne med dette.

En ting alle kan gjøre, er å sende menigheten en Påske-gave, – f. eks. en Påske-Vipps eller en Påske-giro.

Vårt Vippsnummer er 111576

Det går også an å betale inn på menighetens konto: 3624.07.60031, gi penger i kollekten hvis du er på en messe eller spørre presten om hjelp.

Samtidig minner vi om muligheten til å melde seg som fast giver med mulighet for skattefradrag. Se innstikk i det siste menighetsbladet eller klikk her.

Gud elsker en glad giver.

Må Han velsigne dere og gi dere å feire Herrens Påske med sann glede.

Deres sogneprest

Dom Alois