Nye restriksjoner fra natt til torsdag 25. mars – i OKB

Fra torsdag 25. mars kan bare 20 personer delta i messe i St. Paul kirke og på Marias Minde.

Mer informasjon kommer om messer i St. Paul og Marias Minde kommer snart.

Nye forskriftsfestede nasjonale regler for arrangementer –
* Innendørs tillates maks 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser 
* Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer
* I begravelser og bisettelser er det tillatt med 50 personer når det benyttes faste tilviste plasser.’

 * Ny anbefaling om å holde 2 meter avstand.

Les mer her

SMITTEVERNREGLER OKB 25.03.21

Messer og annen liturgi

Innendørs skal alle gudstjenester operere med faste, tilviste plasser, uansett antallsbegrensning.

Innendørs kan det være inntil 20 personer til stede når det er faste tilviste plasser. Prester og andre medvirkende kommer i tillegg.

Utendørs kan det være inntil 50 personer til stede. Prester og andre medvirkende kommer i tillegg.

Begravelser

I begavelser kan det være inntil 50 deltakere forutsatt at de sitter på fast tilviste plasser.

Anbefalinger

Anbefalt avstand mellom mennesker er nå utvidet fra 1 meter til 2 meter.

Bruk av munnbind anbefales på alle steder det er ikke er mulig å holde 2 meters avstand også ved alteret.

Det anbefales å avlyse alle arrangementer. Hvis arrangementene ikke avlyses, gjelder reglene over om antallsbegrensning.

Begrens sosiale kontakter mest mulig både ute og hjemme en stund mens vi håper på bedre tider. Møt hverandre på andre måter telefon, video, brev, bønn mm.

Unngå å reise over kommunegrensene for å delta i messe eller annen liturgi. Tenk på å ta vare på hverandre.