Przepisy sanitarno-epidemiologiczne w OKB

Aktualne przepisy sanitarno-epidemiologiczne w OKB od 25 marca

Msze Święte i nabożeństwa 

Wewnątrz budynku/kościoła podczas wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw obowiązują zamontowane na stałe wyznaczone miejsca, niezależnie od  dozwolonej ilości uczestników.

Wewnątrz kościoła może przebywać do 20 osób jeśli są zamontowane na stałe wyznaczone miejsca. Księża i inne osoby wspomagające nie wchodzą w tę liczbę.

Na zewnątrz może uczestniczyć do 50 osób. Księża i inne osoby wspomagające nie wchodzą w tę liczbę.

Pogrzeby

W pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób o ile siedzą na zamontowanych na stałe wyznaczonych miejscach.

Zalecenia

Zalecana odległość między osobami zostaje zwiększona z 1 do 2 metrów.

Zalecane jest używanie maseczek tam, gdzie nie można utrzymać odległości 2 metrów , dotyczy to także przy ołtarzu.

Zaleca się odwołać wszystkie msze, nabożeństwai inne wydarzenia. Jeśli nie można odwołać to obowiązują powyższe reguły ograniczające liczbę uczestników.

W oczekiwaniu na poprawę sytuacji należy ograniczyć do minimum kontakty towarzyskie, tak na dworze jak i w domu. Utrzymujemy kontakt przez telefon, video, list, modlitwę itp.

Należy unikać podróży między granicami gmin w celu uczestniczenia w Mszy Świętej czy nabożeństwie. Pamiętaj aby dbać o wspólne dobro!