Ny styreleder i Caritas Bergen

På sitt Årsmøte 24. mars valgte Caritas Bergen ny styreleder og styremedlemmer. Det er Erik Andvik som styreleder.  De andre styremedlemmene er Emilie Andersen, Arne Kleppestrand, Kari Melberg, Luchino Larrazaba (vara) og Giao Do (vara). Dom Alois sitter ex officio i styret. Vi takker den avtroppende styreleder Anne Bryn Johansen for hennes arbeid siden 2017.

Caritas Bergen er St. Paul menighets diakonale organisasjon for velferdsarbeid blant fattige, marginaliserte personer i det geografiske området av St. Paul menighet. Dette innebærer bl.a. arbeid med sosiale tjenester, mangfold og integrering og krisehjelp. Målet er å knytte mennesker sammen og bidra til å ruste folk til å klare seg i samfunnet. Mye av arbeidet er rettet mot innvandrere, med diverse norskkurs, og informasjon om arbeidsmarkedet, helsesystemet og smittevern knyttet til covid-19. Den katolske Kirkens sosiallære og menneskerettighetene er fundament for vårt arbeid. Caritas Bergen samarbeider med Caritas Norge. Samtlige medlemmer av St. Paul menighet er medlemmer i Caritas Bergen og har stemmerett på årsmøtet.

Les mer om Caritas Bergen her