KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. MARS 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det kun tillatt med 20 messedeltakere i St. Paul kirke og Marias Minde. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

En innstendig oppfordring går til katolikker bosatt utenfor Bergen kommune om å ikke reise inn til St. Paul kirke eller Marias Minde for messe eller kirkelige handlinger inntil videre.

-Det er nå mulig for de bosatte i Øygarden å gå til messe på Fjell-Ly leirsted. Påmelding må også her skje via hjemmesiden.