KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. MAI 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Vi har solgt mange Gode Hyrde – lys, og med det har vi fått inn ca. 15 000 kroner til menigheten. Vi vil fortsette å selge lysene på menighetskontoret. Nå selger vi også pinselys. Dette er miljøvennlige kvalitetslys med lang brennetid, som er dekorert for hånd. Dere kan se modell og skrive dere på bestillingsliste bak i kirken. Lysene kan hentes på menighetskontoret kommende torsdag og fredag.

-Menigheten trenger flere kateketer og arrangerer kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne i slutten av juni. Se plakat på oppslagstavlen og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon og påmelding.