KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. MAI 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

-Vi har pinselys til salgs bak i kirken etter messene i dag. Dette er miljøvennlige kvalitetslys med lang brennetid, som er dekorert for hånd.

-Menigheten trenger flere kateketer og arrangerer kurs i Den Gode Hyrde Katekese for voksne i slutten av juni. Se plakat på oppslagstavlen og brosjyrer bak i kirken for mer informasjon og påmelding.

-Det blir utendørs, økumenisk gudstjeneste på Kristkirketomten – bak Håkonshallen – i morgen mandag 24.mai kl 12.00. Representanter fra ulike trossamfunn deltar. Alle i menigheten oppfordres til å delta!