Årets Maria-feiring på Marias Minde

Vi var velsignet med sol under utendørsmessen på Marias Minde i dag – Pinsevigilien. Det var godt å være sammen, feire messe og be om Marias forbønn. I dag også for fred i det hellige land. Det var ikke mulig å ha prosesjon i år, og heller ikke noen fest med vårruller etter messen.
Vi gratulerer den vietnamesiske gruppen med flott organisering og ser frem til en stor prosesjon neste år!