Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende


Som hvert år samlet kristne fra flere kirker og menigheter i Bergen seg til gudstjeneste på Kristkirketomten 2. pinsedag.
Katolikkene var godt representert sammen med pater Erik Holth. Vi bad sammen for menighetene våre, for Bergen by og for Guds folk over hele jorden, for kloden vi bor på og om fred og frihet i verden.

Det var godt å be og synge sammen: “Heilag Ande kom til oss, tenn i vårt indre kjærleikens loge.”