OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 30 maja 2021

W dalszym ciągu przestrzegamy przepisów sanitarno-epidemiologicznych – obecnie 100 wiernych może przebywać w kościele Świętgo Pawła a 35 na Marias Minde,. Jet obowiązek założenia maseczki jeśli nie można zachować odstępu 1 metra. Obowiązkowa uprzednia rejestracja elektroniczna na przez bergen. katolsk.no.

W niedzielę 6 czerwca Boże Ciało. Msze Święte jak w każdą niedzielę w kościele Św. Pawła i na Marias Minde. W związku z restrykcjami nie będie procesji.

W sobotę 12 czerwca i niedzielę 13 czerwca odbędą się w Krypcie wybory do Rady Parafialnej. Mamy 11 świetnych kandydatek i kandydatów i apelujemy do wszystkich którzy są bierzmowani i zarejestrowani w naszej parafii o oddanie głosu. Lista kandydatów będzie wywyeszona na tablicy ogłoszeń i na sstronie internetowej. Głosujemy na 6 osób.