KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. MAI 2021

-Vi følger de nasjonale retningslinjer for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via menighetens nettside: bergen.katolsk.no.

– Søndag den 6. juni er det Kristi Legemsfest. Det blir i år vanlig søndagsmesseordning i St. Paul kirke og Marias Minde pga. koronarestriksjonene og ingen prosesjon.

-Det blir menighetsrådsvalg i krypten lørdag 12. juni og søndag 13.juni. Vi har 11 gode kandidater på valg og vi ber om at alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet bruker sin stemmerett. Kandidatlisten skal komme opp på oppslagstavlene og på hjemmesiden. Ved valget skal du krysse av for 6 personer.