KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. JUNI 2021

-Vi følger fortsatt de nasjonale retningslinjene for smittevern og nå er det tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Det er påbudt med munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand. Deltakere må sette seg på faste, tilviste plasser. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via vår nettside «bergen.katolsk.no.»

– Påmelding til høstens katekese for barn i alle aldre har nå startet. Påmelding på menighetens hjemmeside, eller på menighetskontoret.