Fra barnehage til barnas hage

Mariparken i Nyhavnsvei 26 som for mange år siden var en barnehage(barnepark), er nå blitt menighetens atrium for 3-6-åringer. I løpet av 3 dager med bo-hjemme-leir er også hagen utenfor atriet i større grad blitt “barnas hage”. 19 barn fra 1-7 klasse møtte disse dagene til messe, Den Gode Hyrde – Katekese, tur og fri lek og arbeid i hagen. I hagen har barna etter eget ønske malt en benk med bord, vasket vinduene i atriet, ryddet og ordnet rosebedet og laget bed og sådd frø til sukkererter, gulrøtter og salat. Temaet på leiren har vært skapelsen og Guds rike, og både atriet og rom på Marias Minde har blitt brukt.