KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. JULI 2021

Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra 5.juli til 2. august. Kontoret vil være betjent onsdager fra kl. 9 til kl. 15. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnr: 55295950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

-I juli vil noen nasjonale messer og andakter falle bort pga. ferieavvikling. Følg med på deres hjemmeside.

-Vi følger de nasjonale retningslinjene for smittevern som nå er lempet på. Det betyr at det er tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde med 1 meter avstand mellom kohortene. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via vår nettside «bergen.katolsk.no.»

-Menigheten arrangerer sommerleir for ungdom fra 14-16 år, mellom 15.-20. juli på St. Olav senter på Voss. Leiren er gratis. Se mer informasjon på plakat utenfor kirken.