Kunngjøringer søndag 1. august

– Vi følger fremdeles de nasjonale retningslinjene for smittevern som nå er lempet på. Det betyr at det er tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde med 1 meter avstand mellom kohortene. Det er fortsatt nødvendig med påmelding, som kan skje elektronisk via vår nettside «bergen.katolsk.no.»

– Mange av dere er veldig flinke til å stille opp som både kirkevakter og til å vaske ned kirken etter messene. Men det er blitt noen færre, kanskje pga. sommertiden. Sognepresten ber dere tenke gjennom om dere kan være med på denne tjenesten. Det er veldig viktig at vi følger reglene for smittevern og jo flere som hjelper til, desto mindre blir belastningen på hver enkelt.