OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 15 sierpnia 2021

Wskutek ograniczenia liczby wiernych mogących przebywać w kościele ofiary składane na tacę zmniejszyły się o ponad połowę. Jednocześnie nie da się zmniejszyć wydatków parafii w tym samym stopniu. Dlatego też apelujemy o wpłacanie mniejszych lub większych sum, np. 300 kr , jako „WakacyjnyVipps” : numer 111576.

Katecheza parafialna dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się we wrześniu. Prosimy o zgłaszanie dzieci ze wszystkich grup wiekowych na stronie internetowej parafii / Katekese og kurs: https://bergen.katolsk.no/?page_id=80

W dalszym ciągu przestrzegamy przepisów sanitarno-epidemiologicznych – obecnie 100 wiernych może przebywać w kościele Świętgo Pawła a 35 na Marias Minde. W dalszym ciągu zachowujemy odległośc 1 metra!  Obowiązkowa uprzednia rejestracja elektroniczna na https://billett.katolsk.no