KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. AUGUST 2021

– Inntektene fra kollekt har sviktet som følge av redusert aktivitet i kirken, og utgiftene lar seg dessverre ikke redusere like mye. Vi får inn under halvparten av det vi pleier. Vi håper derfor på en sommerVipps fra dere på et større eller mindre beløp til menigheten, for eksempel 300 kroner. Vippsnummer er 111576.

-Høstens katekese starter opp i september, og det er nå tid for påmelding av barn i alle aldre.

-Vi følger nå de lokale retningslinjer for smittevern. Det er påbud om bruk av munnbind med mindre man holder mer enn 1 meter avstand. Det er fremdeles tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke og 35 deltakere på Marias Minde. Påmelding må skje elektronisk via nettsiden https://billett.katolsk.no/.