KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. SEPTEMBER 2021

– Det er like før høstens katekese starter opp, og det er viktig at påmeldingen av barna skjer nå.

– Ministrantene har begynt igjen etter Corona-pausen. Barn som har mottatt sin første hellige kommunion i høst er hjertelig velkommen som ministranter. De kan komme til sakristiet 15 minutter før messen, så vil noen av de større ministrantene hjelpe dem.

– Det blir pilegrimsvandring til Det hellige kors kirke i Fana lørdag 18. september. Prosesjon fra Stend stasjon kl. 15.20 og messe i Fana kirke kl. 16. Påmelding på https://billett.katolsk.no/.

– Vi følger de lokale retningslinjer for smittevern som er lempet på. Det er anbefalt å bruke munnbind med mindre man holder 1 m avstand. Det er tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke, 30 deltakere i krypten og 35 deltakere på Marias Minde. Påmelding er fortsatt nødvendig at https://billett.katolsk.no/.