KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. SEPTEMBER 2021

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 30. september og fredag 1. oktober. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefon. 55215970. Alle er velkomne til å delta.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Vi følger de lokale retningslinjer for smittevern som er lempet på. Det er anbefalt å bruke munnbind med mindre man holder 1 m avstand. Det er tillatt med 100 messedeltakere i St. Paul kirke, 30 deltakere i krypten og 35 deltakere på Marias Minde. Påmelding er fortsatt nødvendig på billett.katolsk.no.

– Sognepresten har startet opp igjen med troskurset om tirsdagene, kl. 17.00 – 18.30. Det er oppmøte ved inngangen til Menighetskontoret.