Gjenåpning av samfunnet

Korona-restriksjonene for messer og forsamlinger er nå falt bort.

Det er ikke lenger nødvendig med elektronisk påmelding til messene.

En-metersregelen er falt bort og sperrebåndene i kirkene er fjernet.

Man kan nå sitte på alle benkene og så tett som man ønsker.

De troende kan igjen komme frem for å motta Kommunionen og det er igjen tillatt å ta imot direkte på tungen.

Også kollekten vil skje som før pandemien ved at offerposer sendes rundt blant de troende i benkene.

Vi begynner igjen med kirkekaffe etter 11-messen om søndagene.