KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021

-Alle corona-begrensningene er nå opphevet og vi trenger hverken påmelding eller lister for messene. En-metersregelen er falt bort og vi kan igjen sitte på alle benkene og plassene i kirken. De troende kan fra nå av komme frem for å motta Kommunion og det er igjen tillatt med munnkommunion.

-I dag er det Caritas-søndag. Kollekten i alle messene vil derfor gå til Caritas.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 30. september og fredag 1. oktober. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne til å delta.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.