KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. OKTOBER 2021

– Torsdag 7. oktober, på festen for Vår frue av Rosenkransen, inviterer Moder Teresa-søstrene til tilbedelse i Vår Frue kirke på Marias Minde etter messen kl. 9 og frem til kl.17.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

– Som dere alle har lagt merke til, er corona-restriksjonene falt bort og man kan nå komme til messe uten elektronisk påmelding i forkant. Kanskje har ikke alle fått det med seg, så vi oppfordrer dere alle til å spre den gode nyheten til alle kjente, slik at kirken igjen kan fylles til gudstjeneste.

————————————————————-

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.