KUNNGJØRINGER SØNDAG 10. OKTOBER 2021

-Menigheten arrangerer aktivitetsdag for barn med tema om helgener, onsdag 13. oktober. Se plakat utenfor kirken.

-Ekteskapskurset for høsten begynner mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Menigheten trenger flere voksne til konfirmantkatekesen og til søndagsskolen. Vi håper noen kan melde seg til Jofrid på kateketkontoret.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

——————————————————————–

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.