KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. OKTOBER 2021

-Ekteskapskurset for høsten begynner i morgen mandag 25. oktober kl. 18.00 på menighetens møterom. Alle som skal gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 21 59 50.

-Menigheten trenger en ny konfirmantkateket nå. Interesserte kan melde seg til Jofrid på kateketkontoret. Torsdag 28.oktober er det ledertreningskatekese for ungdom 15-19 år på menighetens møterom.

– Lørdag 30. oktober kl. 17-19 arrangerer menigheten Allehelgensvigilie i kirken med påfølgende familiefest i krypten. Mer informasjon på oppslagstavlen.

-St. Paul menighet inviterer til sakraments-tilbedelse for Jesu hellige hjerte i kirken natten mellom torsdag 4. til fredag 5. november. Oppstart etter kveldsmessen. For mer informasjon og påmelding kontakt Moder Teresa søstrene på telefonnr. 55215970. Alle er velkomne.

-Søknadsfrist til St. Paul skole er 15. november. Det gjelder opptak til 1. og 8. klasse.

-Vær oppmerksom på at det blir slutt på sommertid neste helg. Klokken må stilles en time tilbake natt til søndag 31. oktober.

——————————————————————–

Etter høymessen: Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.